Podczas budowy domu trzeba dopilnować wiele rzeczy. Część z nich jest na naszej głowie, część na innych. Jedną z tych, o które teoretycznie powinna zatroszczyć się inna osoba jest dziennik budowy. Nad nim dokładnie powinien czuwać kierownik budowy. To jego obowiązkiem jest prowadzić dziennik zgodnie ze wszystkimi normami. Jednak po co w ogóle potrzebny jest nam taki dokument?
W skrócie można powiedzieć, że jest jedyne miejsce, w którym podsumowane są wszystkie kroki, jakie wykonywaliśmy w procesie budowy. Uwzględnia każdy jego poziom i jasno określa jakie zmiany i w jakim momencie powstawały. Zakres informacji, jakie powinien obejmować wyznaczają odpowiednie przepisy prawne, więc musimy się ich trzymać. Aczkolwiek to nie jest do końca nasze zadanie, bo to właśnie kierownik musi o to zadbać. Ma on prowadzić dziennik, a także przechowywać go zawsze w łatwo dostępnym miejscu na placu budowy. Dziennik musi zaawsze tu być i nikt nigdzie nie może go ze sobą zabierać. Powinien być zawsze dostępny dla osób, które posiadają upoważnienie do robienia w nim wpisów. A takich ludzi jest jeszcze całkiem sporo. Mogą to robić między innymi projektanci, geodeci, inspektorzy sanitarni i inspektorzy nadzoru inwestorskiego, konserwatorzy zabytków oraz inni. Oprócz zmian występujących na każdym etapie, w dzienniku należy też zawrzeć informacje na temat przerw w budowie, jej zatrzymaniu, czy różnego rodzaju komplikacji. O tym kiedy należy wstrzymać działania doskonale będzie wiedział kierownik. Na przykłąd w sytuacji gdy zobaczy jakąś niezgodność, błąd, jest czegoś nie do końca pewien, wówczas ma obowiązek wstrzymania działań. Dziennik jest rzeczą bardzo ważną, bo nie prowadzenie go w trakcie budowy skutkuje nałożeniem kary. Jest to kara nakładana oczywiśćie na kierownika budowy. Dokładnie poczytać o tym możemy w Prawie Budowlanym. Sam dziennik powinniśmy otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem prac, zaraz po otrzymaniu pozwolenia na budowę. Odbierzemy go w placówce administracji architektoniczno-budowlanej, dokładnie tej, gdzie takie pozwolenie dostaliśmy. Koniecznie zwróćmy uwagę na to, by był opisany i ostęplowany na każdej stronie. Musi mieć też nadany numer urzędowy. W późniejszej kolejności wpisy tutaj muszą pojawiać się z określoną częstotliwością. Każdego dnia, na oddzielnej stronie musi zostać zamieszczona informacja o tym, co aktualnie się działo. Taki wpis musi zostać jeszcze dodatkowo skopiowany. Po skończeniu budowy uzupełniony dziennik musimy zwrócić do odpowiednich organów. Tylko w sytuacji, gdy to zrobimy będziemy mogli uzyskać późniejsze pozwolenie na zamieszkanie.